Budeme mať betón so samoregeneračnou schopnosťou?


Betón sa právom radí medzi najrozšírenejšie stavebné materiály posledného storočia. Vyniká tvarovatelnosťou, odolnosťou a mechanickou pevnosťou, a v kombinácií so železnou výztužou aj silou. Zďaleka ale nie je nezničiteľný a k jeho narušeniu v skutočnosti stačí iba malá prasklinka.

Problémom prasklín, narušujúcich súdržnosť betónu, a mechanizmamy ich automatického zhojenia sa pod hlavičkou európskeho projektu HEALCON zaoberá celá rada technických univerzít.

Uzavrený betónový blok odolá skutočne mnohému, ale stačí, keď sa k vnútornej železnej konštrukcií dostane drobnou mikroprasklinkou trocha vody a dôjde k zahájeniu korozívneho procesu. Podobné mikropraskliny navyše môžu vo vodnom roztoku zanášať do betonu chemické látky spôsobujúce dekalcifikáciu a spúšťať tak kaskádu javov znižujúcich kvalitu betónu. Samoliečiaci alebo skôr samoregenerujúci sa betón je teda nápadom za milión.  V podaní projektu HEALCON až za 5 miliónov.

Základným pilierom myšlienky je prítomnosť bakteriálnych kapsúl v betónovej zmesi, ktoré sa v prípade drobnej praskliny a jej zavodneniu aktivujú a namnožia. Baktérie samy spracujú prenikajúce látky (napr. sulfáty) do svojich tiel a vytvoria tak novú vrstvu na povrchu, ktorá bude betónové jadro chrániť. Tým zabránia hlbšiemu narúšaniu štruktúry betónu a vlastnej korózii. Pokusy o monitorovanie životných funkcií baktérií v extrémne nehostinnom prostredí - betóne, účinnosť super-absorbentných polymérov aj vlastné chemické rekacie sú momentálne súčasťou výskumu, nad ktorým drží patronát univerzita v belgickom Gente.


Zdroj: www.estav.cz